Varovanje osebnih podatkov

Podjetje ITS Intertrade d.o.o., ki upravlja spletno trgovino REHA-OPREMA (https://trgovina.reha-oprema.com), se pri svojem poslovanju zavzema za korektno uporabo osebnih podatkov. V skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov je podjetje zavezano k varovanju osebnih podatkov uporabnikov spletne trgovine.
Podjetje ITS Intertrade d.o.o. za potrebe poslovanja spletne trgovine REHA-OPREMA (https://trgovina.reha-oprema.com) zbira naslednje podatke uporabnikov:
1. ime in priimek
2. naslov in kraj bivanja
3. naslov za pošiljanje naročenega blaga
4. naslov elektronske pošte (uporabniško ime)
5. geslo v enkriptirani (šifrirani obliki)
6. ostale podatke, ki jih uporabnik vnese pri registraciji v spletno trgovino
Za točnost vnešenih podatkov, ki jih je uporabnik navedel pri registraciji v spletno trgovino na odgovarjamo.

Za potrebe varnosti se izbirajo tudi IP naslovi uporabnikov, ki dostopajo in uporabljajo spletno trgovino REHA-OPREMA (https://trgovina.reha-oprema.com)

Izjemno razkritje osebnih podatkov
Podatki, ki jih podjetje Reha oprema d.o.o.zbira in obdeluje, bodo razkriti le, če tako določa zakon o varovanju osebnih podatkov ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi.

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

1. Uvod
Izjava o varstvu osebnih podatkov velja za obdelavo vseh osebnih podatkov v podjetju ITS Intertrade d.o.o., s sedežem v Ljubljani, Glonarjeva ulica 1, in vključuje podatke o strankah in ostalih posameznikih, ki so izrazili željo po sodelovanju (v nadaljevanju: kupec).
ITS Intertrade d.o.o. je upravljavec obdelav osebnih podatkov kupcev. V nadaljevanju vam sporočamo, za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke, ter podali ostale informacije, ki bi vas zanimale. Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.
Ta izjava o varstvu osebnih podatkov velja od 23.5.2018. Nazadnje je bila posodobljena 23.5.2020. Vsebina te izjave se lahko kadar koli spremeni, zato je njena zadnja različica vedno dostopna na naši spletni strani http://reha-oprema.com. Če bi v izjavi prišlo do sprememb, ki bi bistveno vplivale na obdelavo vaših osebnih podatkov, vas bomo o tem nemudoma obvestili.
2. ZA KATERE NAMENE OBDELUJEMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
ITS Intertrade d.o.o. obdeluje vaše osebne podatke, ko poslujete z nami, uporabljate naše spletne strani oz. kadar kakorkoli sodelujete z nami, za naslednje namene:
• Izvajanje pogodbenih odnosov, kar vključuje vodenje in izvajanje naročil in pogodbenih aktivnosti.
• Trženje, kar vključuje upravljanje baze osebnih podatkov in pošiljanje ponudb preko naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, telefona ali osebno.
• Marketinške aktivnosti, kar vključuje oglaševanje preko različnih komunikacijskih kanalov, kot so naslovljena direktna pošta, elektronska pošta, telefonski klici, spletna stran, družbena omrežja in podobno.
• Pošiljanje periodičnih novic.
• Izvajanje raziskav in anket zadovoljstva kupcev in drugih trženjskih raziskav z namenom neprestanega izboljševanja internih postopkov in ponudbe.
• Izvajanje nagradnih iger, ki vključujejo žrebanja in objavo podatkov o izžrebancih.
• Zbiranje in obdelavo osebnih podatkov pridobljenih na strokovnih konferencah in promocijskih dogodkih v lastni organizaciji ali organizaciji drugih.
3. KAKO DOLGO HRANIMO VAŠE OSEBNE PODATKE?
ITS Intertrade d.o.o. hrani podatke o kupcih za obdobje, ki je potrebno za dosego določenega poslovnega namena in v obsegu, ki je potreben za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo. Po zaključku veljavnega roka hrambe se podatki varno izbrišejo oziroma uničijo, odstranijo osebni podatki ali prenesejo v arhiv (razen če to prepoveduje zakon ali veljaven načrt hrambe zapisov).
4. KDO IMA DOSTOP DO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV?
ITS Intertrade d.o.o. osebnih podatkov kupcev ne posreduje tretjim osebam, razen:
– zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom našega podjetja (npr. vzdrževanje IT sistemov, administracija spletne strani, izvajanje elektronskega sporočanja,…) in
– po potrebi državnim organom, na podlagi njihove utemeljene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka.
5. KAKO SO VAŠI OSEBNI PODATKI VAROVANI?
Za zagotavljanje zaupnosti in varnosti vaših osebnih podatkov smo sprejeli ustrezne ukrepe varovanja podatkov. To pomeni, da izvajamo organizacijske, fizične in tehnične ukrepe za varovanje osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem, izgubo, spremembo, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom do osebnih podatkov.
6. KAKO UVELJAVLJATE SVOJE PRAVICE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV?
Kot posameznik imate pravico zahtevati pregled nad svojimi osebnimi podatki, pod določenimi pogoji pa tudi do njihovega popravka in/ali izbrisa. Poleg tega lahko uveljavljate pravico do omejitve obdelave svojih osebnih podatkov, pravico do ugovora obdelave ter pravico do prenosljivosti podatkov.
Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z varstvom osebnih podatkov, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9 te izjave.
7. ALI LAHKO UMAKNETE SVOJO PRIVOLITEV?
Potem, ko ste podali svojo privolitev, jo lahko kadar koli umaknete. Če želite umakniti svojo privolitev, se obrnite na nas preko kontaktnih podatkov, navedenih točki 9 te izjave.
8. KAKO VLOŽITI PRITOŽBO?
Če se želite pritožiti glede ravnanja našega podjetja z vašimi osebnimi podatki, lahko vložite pritožbo preko kontaktnih podatkov, navedenih v točki 9 te izjave.
9. KAKO LAHKO STOPITE V STIK Z NAMI?
Če vas zanima, kako obdelujemo vaše osebne podatke, najprej preberite to izjavo. Za vsa vprašanja, pripombe, pohvale ali pritožbe se obrnite na naslov:
– ITS Intertrade d.o.o., Glonarjeva ul. 1, 1000 Ljubljana ali
– elektronski naslov: reha@its-it.si